за насза контактfacebookgogle+youtubebez-cenzura

Изпращаме 2017 г. с 5 400 000 българи, които нямат достатъчно средства за нормален живот!

Изпращаме 2017 г. с 5 400 000 българи, които нямат достатъчно средства за нормален живот!
Безработицата намалява, доходите растат, но средства за нормален живот нямат 5 400 000 българи.

Така изпращаме отиващата си 2017 година в социалната сфера. Социалният министър Бисер Петков отчете безработица на нивата отпреди кризата, повишаване на заетостта за българи, по-високи доходи за пенсионерите. Минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст нараснаха през 2017 година на две стъпки и от октомври вече са 200 лева. Двукратното увеличение засегна над 800 000 пенсионери.

Продължава политиката по нарастване на минималната работна заплата и от 2018 година минималното възнаграждение ще е 510 лева. В същото време експерти коментират, че няма нова политика по доходите, сегашната се основава само на това да се увеличава минималната работна заплата. Не се отчита квалификацията на работниците.

Годината започна, премина и завърши със спор между работодатели и синдикати за минималната работна заплата и начина, по който се определя тя

Годината започна, премина и завърши със спор между работодатели и синдикати за минималната работна заплата и начина, по който се определя тя. Бизнесът продължава да е против административното определяне на минималното възнаграждение, синдикатите подкрепят увеличението, но настояват за по-смела стъпка в нарастването на минималното възнаграждение. Те са на мнението, че минималната работна заплата е основният защитен механизъм на доходите на хората.

Според данни на синдикатите от 2012 г. досега минималната работна заплата се е повишила с 62,5 процента, но тя остава най-ниска в ЕС – 235 евро. По данни на КНСБ в България минималната заплата е по-ниска с 26,2 на сто от тази в Румъния, с 5,2 на сто от тази в Сърбия, от тази в Гърция – с 65, 6 на сто, от Турция – с 46,9 на сто, а от Словения – със 70 на сто. Само в сравнение с Албания минималната работна заплата в България е по-висока – с 29,9 на сто, отбелязват от КНСБ.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви много пъти, че половината страни в Европа нямат месечна минимална работна заплата. По данни, цитирани от Велев, средната работна заплата в страните без минимална работна заплата е с 60 процента по-висока от тези, в които има такава.

Където има по-зрели индустриални отношения и се договарят минималните заплати, има и по-високи доходи на трудещите се, допълни той. Велев направи сметка, че ако се добавят и начисления като клас прослужено време към минималната работна заплата, то съотношението минимална – средна заплата у нас ще е над 51 на сто при средно 42 на сто за ЕС. В България над 400 000 души са на минимална работна заплата.

До механизъм за определяне на минималната работна заплата не се стигна и през 2017 година, въпреки многократно заявеното искане да има такъв, както от страна на държавата, така и от страна на синдикатите и работодателите. Основният спор е в какво съотношение да е минималната работна заплата спрямо средната – синдикатите настояват тя да е поне 50 на сто от средната, а работодателите са категорични, че не трябва да е повече от 41- 42 процента, каквото според тях е средноевропейското ниво на страните, които имат минимална работна заплата.

Консенсус беше постигнат по ратификацията на конвенция 131 на МОТ, която може да бъде основа за изработването на вече действащ механизъм през следващата година.

Продължи и дискусията по минималните осигурителни доходи. Според бизнеса административното определяне на праговете е остаряла и неадекватна практика. Работодателите отстояха твърдо позицията си, като отказаха и да участват в преговорите за минималните осигурителни доходи за 2018 година.

Синдикатите продължават да са на позицията, че минималните осигурителни доходи са се доказали като инструмент за борба със сивата икономика.

Бизнесът поиска отпадане на клас „прослужено време“

На дневен ред през 2017 година беше и искането на бизнеса да отпадне добавката за т. нар. клас прослужено време. Работодателите смятат, че добавката за стаж трябва да бъде премахната, тъй като е дискриминационна спрямо по-новите служители, както и спрямо държавните служители, за които т.нар. клас прослужено време беше отменен.

Бизнесът смята, че след отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее необоснованото различие във възнаграждението на работници, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност на трудовия стаж. Според бизнеса с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за равнопоставеност на работниците и служителите.

Позицията на работодателските организации е, че отмяната на добавката за стажа ще даде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители. Синдикатите от своя страна заявиха, че ако някой посегне на добавката, са готови за национални протести.

Според КТ „Подкрепа“ и КНСБ работодателите нямат никакви икономически аргументи за отпадането на добавката. Те оспориха и твърдението, че такава добавка няма в останалите европейски страни, като посочиха, че в различните държави процентите са различни, наименованията на възнаграждението също, но такова има в много от страните-членки на ЕС.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че проблемът на България не е т. нар. клас прослужено време, а липсата на кадри и това вече го знае всеки. Според него най-важна е възможността да започне дебат за бъдещето на работната сила в България, как оттук нататък демографската катастрофа да бъде преодоляна и с какви мерки на правителството, на бизнеса и на синдикатите обществото да намери нова национална цел.

Безработица на нива отпреди кризата, но няма квалифицирани кадри, а „нищоправещите“ българи са над 300 000

Средномесечната безработица през първите 11 месеца на годината е 7,2 на сто, отчетоха от социалното министерство и отбелязаха, че е достигнато нивото отпреди кризата. В същото време обаче министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и експерти отчитат, че въпреки намаляването на безработицата и повишаването на заетостта, остават нерешени предизвикателства като недостигът на квалифицирана работна ръка, структурните проблеми на безработицата.

Според данни на Института за икономика и международни изследвания хората в трудоспособна възраст в България, които нито работят, нито учат, нито искат да търсят работа, са над 300 000. Анализаторите определят тези хора като огромен резерв на пазара на труда – близо 10 на сто от работещите. Те не допринасят за социалните системи и генерират бедност, маргинализация и сива икономика. За тях действащите политики по заетостта не работят, защото те предполагат мотивирани хора.

Експерти като Иван Нейков смятат, че законодателството продължава да не отговаря на феномена „увеличен брой на възрастните работници“, както и че са необходими нови режими на работното време и на почивка. През 2001 година първокласниците са били 113 хиляди, а през 2017 г. те са 64 хиляди. Това според Нейков показва, че за дълъг период непрекъснато ще нараства дела на работниците от категорията 55 плюс. Освен това вече излизащият от активна възраст няма да бъде заместван от млад работник, както е било досега.

Средногодишно се пенсионират около 100-105 хиляди души, а младите, които навлизат на пазара на труда, ще бъдат под 70 хиляди, посочи Нейков.

Социалният министър Бисер Петков обяви, че обучението на работници ще бъде водещо направление в активната политика на пазара на труда през 2018 г. Със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда ще се финансира обучението на не по-малко от 11 000 безработни, като приоритетни целеви групи ще бъдат продължително безработните и безработните без професии и квалификация, каза министърът.

Обученията ще бъдат определени съобразно потребностите на работодателите и прогнозите за търсене на работна сила. Развитието на регионите ще се подкрепя чрез регионални програми за обучение и заетост. За подготовката на квалифицирана работна сила ще се използват възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в настоящия програмен период.

Планиран е ресурс от 322 милиона лева за устойчиво интегриране на пазара на труда на 60 400 безработни, наети или младежи до 29 години. Предвидени са 270 милиона лева за обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, и осигуряване на заетост на 19 400 безработни и неактивни за успешната им реализация на пазара на труда.

През 2018 г. ще стартира новата схема „Работа“ с бюджет 80 милиона лева, която ще подпомогне преодоляването на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаването на уменията и заетостта на 10 000 безработни и неактивни от районите с висока безработица. Заложени са 145 милиона лева за обучение на 34 500 заети за придобиване на квалификация по професии и ключови компетентности, както и за специфични обучения и специализирани чуждоезикови обучения. Средства в размер на 38 милиона и 500 хиляди лева са предвидени за развитие на управленски и бизнес умения за самостоятелна заетост и предприемачество.

За преодоляване на недостига на квалифицирана работна сила се търсят решения чрез внос от трети държави за професии, за които има доказана липса на кадри и са включени в списък, утвърден от министъра на труда и социалната политика, каза още Бисер Петков. Той припомни, че за тези професии е въведена опростена процедура за синя карта.

Доходите растат, но средства за нормален живот нямат 5 400 000 българи, алармират от КНСБ

Последните данни на КНСБ за издръжката на живота сочат, че под средствата за нормален живот са 75 процента от домакинствата в България. За да се задоволят основните потребности на домакинство от двама възрастни и две деца, свързани с храна, с условията на живот, здравеопазване и образование са необходими 2301 лева на месец.

Брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с две деца трябва да бъде не по-ниска от 1474 лева, за да се осигурят средствата, необходими за издръжката на живот на този тип средностатистическо домакинство.

Официалните данни за заплатите на наетите през третото тримесечие на 2017 г. отчитат средна работна заплата за страната от 1037 лева, която е с близо 30 процента по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка. Под издръжката на живота са общо 5 400 000 българи, каза Пламен Димитров.

Само 25 процента от домакинствата са с общ доход на човек над издръжката на живота или около 1,8 милиона души. 30 процента от домакинствата са с общ доход на човек под издръжката за бедните домакинства (до 314 лева официална линия на бедност) или близо до 2 165 000 души.

От КНСБ за първи път изчислиха и издръжката на живота за София. Необходимите средства за издръжка за четиричленно домакинство в столицата са 3003, 32 лева, като средно на човек от този тип домакинство издръжката на живот е 750, 83 лева.

Тя надхвърля средните за страната стойности с 30,5 процента. Следователно брутната работна заплата за двама работещи родители с две деца, живеещи в София, трябва да бъде не по-ниска от 1924 лева, за да се осигурят необходимите средства за нормален живот.

Loading...

Според официалните данни за заплатите в София средната работна заплата в столицата е 1405 лева, която е с близо 27 процента по-ниска от необходимата. / Дир.бг

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Tags:                                                                                                                                                                              

Лекари объркаха бременни и направиха аборт на друга жена

An error occured during creating the thumbnail.

Случаят с жена, забравена за 6 часа в скенера в болницата в Павликени шокира цяла България. Но медицинските гафове не само…

27 окт. 2019 Свят bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Карбовски: Новината, че деца се взимат от училище без знанието…

An error occured during creating the thumbnail.

Мартин Карбовски за пореден път разбуни духовете с брутален пост в социалната мрежа. Този път той обяви, че новината, че деца…

09 окт. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Покойният Станчов изпил три виагри преди мача, бил нает да…

An error occured during creating the thumbnail.

Три хапчета виагра е изпил починалият български боксьор Боби Станчов преди злополучния мач срещу Ардит Муржа (Алб). Това разкри за „България Днес“ супервайзерът…

26 сеп. 2019 Свят bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Водачът на взривената на бензиностанция кола сипал метан вместо пропан…

An error occured during creating the thumbnail.

Подобрява се състоянието на жената, която пострада при взрив на бензиностанция в Добрич. При инцидента загина нейната майка, която е била…

19 сеп. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Работничка в български завод: Шефът ме нарича “мръсен боклук”, подхвърля…

An error occured during creating the thumbnail.

Работниците в шивашка фабрика в Карнобат са подложени на невиждан и унизителен тормоз от страна на шефовете си, разбра ТРГ. Работят…

09 сеп. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Служителка на МВР: Ако не бях полицай щях да ти…

An error occured during creating the thumbnail.

Грозна сцена от разправия между две жени в Русе. Служителка на МВР връща лични вещи на жена от мъжа, с който живеели заедно. Изглежда, че става дума за…

25 авг. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Борисов, спиш ли спокойно? Ако имаше грам съвест, трябваше да…

An error occured during creating the thumbnail.

Защо ли питам – той има нерви от волски жили! Ако имаше грам съвест, трябваше да захвърли властта и да се…

18 авг. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Благоденствие по ГЕРБерски: Всеки четвърти в област Пловдив мизерства

An error occured during creating the thumbnail.

Всеки четвърти, които живее в Пловдивска област, мизерства. По данни на НСИ 22 на сто от хората в региона живеят под…

17 авг. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Безпрецедентно! ДАНС иска безконтролен достъп по всяко време до данните…

An error occured during creating the thumbnail.

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) поиска безконтролен и непрекъснат достъп до информацията за всички деца, ученици и студенти в България. Достъпът…

10 авг. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

“Война за трупове” – разследване, което Нова Телевизия отказа да…

An error occured during creating the thumbnail.

Генка Шикерова публикува в Youtube заедно с Антикорупционния фонд разследване, което бе спряно преди година от Нова телевизия, пишат от dunavmost То…

08 авг. 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Борбата с чумата - бутафория за милиони

An error occured during creating the thumbnail.

 Журналистката Генка Шикерова разследва от 1 година как Българската агенция по храните се бори с африканската чума. Преди година в Странджа…

30 юли 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

В добро психическо здраве и адекватен ли е Бойко Борисов?

An error occured during creating the thumbnail.

Поредна проблемна за държавата седмица е към края си. Седмица, в която лични данни на милиони българи се оказаха незащитени и…

20 юли 2019 Политика bez-cenzura.org No comments

Продължава...

ГДБОП се похвалиха, че арестували някакъв и го обвинили, че…

An error occured during creating the thumbnail.

Има заподозрян за хакерските атаки срещу НАП и той е бил задържан вчера следобед. Това стана ясно от думите на Явор…

17 юли 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Бързият влак от Варна за София се е запалил

An error occured during creating the thumbnail.

На този етап не се изключва версията възпламеняването да е причинено от незагасена цигара Бързият влак от Варна за София престоя 63 минути в гара Своге, съобщава dunavmost.com От…

25 юни 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Мъж с една ръка е принуден да коси крайпътните канавки

An error occured during creating the thumbnail.

52-годишният Пламен Тодоров моли за по-лека работа; кметицата на селото: „Друга работа няма, казах му да напусне, като не може”. ЕДНОРЪК МЪЖ Е ПРИНУДЕН ДА КОСИ КРАЙПЪТНИТЕ КАНАВКИ В СТРАХИЛОВО,…

26 юни 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Пратиха в затвора мъж със 100% инвалидност. Самолекувал се с…

An error occured during creating the thumbnail.

Три месеца затвор ефективно получи 44-годишният Васил Тончовски от Сливен – пенсионер по болест със 100% инвалидност, подсъдим за притежание…

09 юни 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Полицаи раниха деца с граната в Силистра, за 1 юни…

An error occured during creating the thumbnail.

Три деца са пострадали при демонстрационно взривяване на светлинно-звукова граната. Районната прокуратура в Силистра ръководи досъдебното производство. Днес около 11 часа…

01 юни 2019 България bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Андрей Слабаков: Искаме Европа на моралните ценности и културата, а…

An error occured during creating the thumbnail.

При огромен интерес и препълнени зали премина обиколката на кандидатите от листата на ВМРО във врачанско. След с. Чирен и гр. Мездра дойде…

24 май 2019 Политика bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Цензура! БНТ спря предизборен клип на Ангел Джамбазки с безумни…

An error occured during creating the thumbnail.

Това е тенденциозно отношение и демонстрация на незачитане на законите на държавата от медия, която се издържа от средствата на…

23 май 2019 Политика bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Карлос Контрера: Протестиращите цигани в Бургас внушават, че са дискриминирани

An error occured during creating the thumbnail.

Кандидатът на ВМРО посочи, че водата в квартал „Комлука“ е спряна по законен път Цигани от гетото в бургаския квартал „Комлука“…

22 май 2019 Политика bez-cenzura.org No comments

Продължава...

Уточняваме изрично, че публикациите ни нямат за цел да разпалват расова или етническа омраза, нито да създават изкуствено етническо напрежение.

Публикациите ни не са насочени към нито един етнос и в никакъв случай не изразяват враждебност, ненавист, омраза и предразсъдъци към определена етническа група.

В материалите описваме единствено конкретни действителни случки, или конкретни престъпления, като квалификациите, които даваме, се отнасят само за конкретния престъпник /или група престъпници/.

Нашето становище е, че никой не е виновен, че е роден циганин, българин, турчин, евреин или арменец.

Става виновен само единствено тогава, когато извърши престъпление.

Против тези престъпления е и нашата борба.

За авторските права в блога

Съдържанието на bez-cenzura.org е защитено от Закона за авторско право и Наказателния кодекс.

Текстовете, публикувани bez-cenzura.org, могат да се ползват само след писмено разрешение на издателя. « Контакт с нас »

Сайтът не носи отговорност за снимки, публикации и коментари! Това е място без цензура! Ако някой се счита ощетен да се свърже с нас!